Din ESF-partner

Har ni ett ESF-projekt på gång? Vi hjälper organisationer att genomföra hela processen kopplat till ESF-projekt, från projektansökan till att rigga och genomföra hela projektet – allt från planering till genomförande.

PÅGÅENDE UPPDRAG

Företagsakademin för tillväxt 3

Företagsakademin för tillväxt 3 är ett projekt som skapats på initiativ av Almega i samverkan med Unionen. Projektet genomförs av Företagsakademin och finansieras via Europeiska socialfonden (ESF).

Projektet vänder sig till företag i Stockholms län med 0-49 anställda som ges möjlighet att kompetensutveckla sin personal utan att bekosta det själva. Företagen betalar endast en administrationsavgift samt eventuell avgift för kost under kursdagarna. Företaget får då en utbildning per anställd finansierad av Europeiska socialfonden som kan utnyttjas fram till sista juni 2025. Då platserna är begränsade, reserverar vi oss för eventuell slutförsäljning.

TIDIGARE GENOMFÖRDA UPPDRAG

Företagsakademin för tillväxt

Kund: Teknikföretagen

Vårt uppdrag: ESF-projektet Företagsakademin för tillväxt genomfördes åren 2015-2021. Projektägare och uppdragsgivare var Teknikföretagen. Vårt uppdrag var att skriva projektansökan, rigga projektet, upphandla leverantörer i enlighet med ESF-krav.

Resultat: Målet var att utbilda 1700 deltagare men totalt deltog 3200 personer. Detta projekt
utvärderades av en oberoende utvärderare och resultaten visade att 86 % var Mycket nöjda med sitt deltagande i projektet, 78% ansåg att de utvecklats i sin roll och 18% av deltagande företag hade ökat antalet anställda.

Referenser: Mats Andersson och Maria Rosendahl

DUPLo/Kompetens.nu

Kund: Teknikföretagen med samarbetspartners såsom Tillväxtverket, Visita, Industriarbetsgivarna
och IF-metall.

Vårt uppdrag: ESF-projektet DUPLo/Kompetens.nu genomfördes under åren 2020-2022. Vårt uppdrag var genomförande projektorganisation. Syftet med projektet var att via en digital utbildningsportal säkerställa kompetensutveckling i on demand-format för individer inom industri, besöksnäring och svensk handel. Vår roll var att sätta upp processer för projektet, administrera det samt säkerställa att projektmål uppfylldes.

Resultat: 

  • 1204 unika deltagare
  • 117 företag deltog
  • 46 % kvinnor
  • 4197 utbildningar med en genomförandegrad på 50%

Företagsakademin för tillväxt 2

Kund: Almega

Vårt uppdrag: ESF-projektet Företagsakademin för tillväxt 2- Kompetensutvecklingsprojekt som riktades till företag i Stockholms län med upp till 49 anställda. Syftet med projektet var att kompetensutveckla individer i dessa företag inom bland annat Ledarskap, Projektledning, Kommunikation, Marknadsföring och Affärsekonomi. Vi genomförde hela uppdraget där vi skrev projektansökan, riggade upp och genomförde hela projektet.

Resultat: Mål var 600 deltagare. Totalt deltog drygt 900 personer.

Hållbar utveckling Nynäshamn

Kund: Nynäshamns kommun

Vårt uppdrag: Rådgivare i ESF-projektet Hållbar utveckling Nynäshamn: I detta projekt var vår roll att vara rådgivare till projektledningen samt genomföra behovsanalyser hos de deltagande företagen. Målgruppen var jordbruksföretag.

Adress

Prenumerera på nyhetsbrev

      Scroll up