CASA

CASA är en heltäckande tjänst för utbildningsföretag och kompetensprojekt. En administrationsplattform som gör din utbildningsverksamhet digital och effektiv.

I varje utbildningsföretag finns administration som måste fungera för att alla involverade ska få den bästa upplevelsen. Administrationen är något av ett smörjmedel för att verksamheten ska vara effektiv och uppfattas som professionell. CASA hjälper er att automatisera och effektivisera de delar som annars är tids- och resurskrävande.

CASA är utvecklat av Företagsakademin för administratörer som brinner för nöjda kunder med målet att kunna frigöra tid från repetitiv administration till att ge service och kundupplevelser. Med denna utgångspunkt har CASA utvecklats och används i flertalet företag och utbildningsprojekt.

Automatisering

Stora delar av deltagarhanteringen sköts per automatik. Så som kursinbjudan, påminnelser, utvärderingar och fakturering.

Statistik

Utvärdera din kursverksamhet baserat på statistik. Vilka kurser är populärast och vilka är mest lönsamma?

Integrationer

CASA integreras mot era andra system för att öka effektiviteten.

Kontrollpanel

CASA ger direkt överblick av kurser, actions och händelser för att ge dig rätt beslutsunderlag.

All er kursadministration på ett ställe

Kom igång snabbt!

CASA kräver inte långa implementeringsprojekt som både kostar tid och pengar.

ESF-modul

CASA erbjuder fullt stöd för administration av ESF-projekt. CASA supportar ert projekt i hela processen, från anmälan till rapportering. Av ESF-godkänd process säkerställer CASA att ert projekt uppfyller regelverket för beviljad ESF-finansiering. 

Godkänt i flera ESF-projekt

CASA har en hållbar verifieringskedja för intygande av deltagarnas tid. Godkänd av ESF-rådet i flertalet projekt samt ESF-genomförda revisioner (artikel 125).

Statistik för rapportering till ESF och SCB

Samlade rapporter och statistik som behövs för fullgod rapportering till båda ESF och SCB.

Intygande av deltagartid via sms/e-post

Möjlighet för deltagare i ESF-projekt att attestera sin nedlagda tid via sms eller e-post.

Administrera flera olika projekt

Möjliggör administration och särredovisning av flera olika projekt samtidigt.

Flexibel avtalstid

Möjlighet att skriva avtal endast för en specifik projektperiod.

Digitalt kurserbjudande

Spegla kursutbudet på en hemsida och låt deltagarna boka sig direkt!

BOKA EN KOSTNADSFRI DEMO

Boka en demo av CASA och se hur din verksamhet kan effektiviseras!

Här kan du boka en demo med oss där vi presenterar CASA och all dess funktionalitet.

Vi går igenom plattformen och tittar tillsammans på de funktioner du och verksamheten skulle få fördelar av. Vi tittar även på hur era processer ser ut idag samt hur flödet skulle effektiviseras för dig och dina kollegor när CASA jobbar för er.

    Adress

    Prenumerera på nyhetsbrev

        Scroll up