Företagsakademin för tillväxt

Företagsakademin för tillväxt skapades på initiativ av Teknikföretagen i samverkan med Unionen där vi på Företagsakademin fick uppdraget att genomföra hela projektet som pågick mellan oktober 2015-september 2021. Projektets målgrupp var tillväxtföretag med upp till 49 anställda.

Syftet med projektet var att erbjuda företagen ett kompetensutvecklingsprogram inom Affärskunskap, Företagens miljömål, Digitalisering samt Internationalisering. Att delta i projektet har kortfattat inneburit att man genomfört; Behovsanalys, Förberedande workshop, Kompetensutveckling och Uppföljning.

Totalt har 258 företag med ca. 4000 anställda deltagit.

Genom deltagande i projektet har ca. 810 nya arbetstillfällen har skapats

Kvalitén på utbildningen väger tyngst vid valet av en kompetenssatsning enligt 83% av företagsledarna

Av deltagarna ansåg 93% att lärarnas kompetens i projektet var hög

Kompetensutveckling är avgörande för ett företags utveckling anser hela 88% av företagsledarna i projektet

De individer som deltagit i projektet känner sig stärkta enligt 74%

Projektets utbildningar har haft en hög relevans för deltagarnas arbete säger 85% av deltagarna

Servicegraden hos Företagsakadmein har varit hög enligt deltagarna i projektet

Samarbetspartners

Företagsakademin

+46 (0)76-543 8985
[email protected]

Vasagatan 28
111 20 Stockholm