Om Projektet

Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på initiativ av Teknikföretagen i samverkan med Unionen. Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3 800 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Teknikföretagen i samverkan med Unionen har fått stöd från Europeiska Socialfonden att genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt för tillväxtföretag i Stockholms län.

Målet är att skapa nya arbetstillfällen genom att öka möjligheterna för tillväxt. Projektet vänder sig till företag med upp till 49 anställda som vill och har förutsättningarna för att växa.