Om Företagsakademin

Vi på Företagsakademin brinner för tillväxtföretag och för arbetet att ge er som företag den bästa kompetensutvecklingen. 99% av Sveriges företag verkar i storleken 0-49 anställda och 4 av 5 jobb skapas i mindre företag. Vi vet att det är dessa företag som får Sverige att växa och därför riktas vårt erbjudande till er.

Jag är uppvuxen i en småföretagarfamilj och vet att tid är det dyrbaraste en företagare har. Detta är en av anledningarna till att våra leverantörer kvalitetssäkras så att ni som går utbildning via oss alltid ska få effekt av den tid ni avsätter. Vi har under åren förmedlat utbildning till drygt 8 000 personer och i nuvarande projekt deltar 2 936 personer. Tack vare ett nära samarbete med företagen har vi utvecklat en unik metod för behovsinventering, så att ni som företag lägger er tid på exakt rätt utbildningar. Jag hoppas att du ska gilla det vi gör och ser fram emot att stötta er för att få ert företag och Sverige att växa.

// Carolina Björklund

Carolina Björklund

VD / Projektledare

carolina.bjorklund@foretagsakademin.se
Telefon: 076-543 88 72

Sara Ångman

Bitr. projektledare

sara.angman@foretagsakademin.se
Telefon: 076-543 88 08

Maya Nordlund

Administratör

maya.nordlund@foretagsakademin.se
Telefon: 0730 675 645

Rebecca Riley

Föräldraledig

rebecca.riley@foretagsakademin.se
Telefon: 076-543 88 11

Tommy Roostommy.roos@foretagsakademin.se
Telefon: 070-645 61 11

Sofia Söderström

Ekonomichef

sofia.soderstrom@foretagsakademin.se
Telefon: 072-580 44 45