Om Företagsakademin för tillväxt

Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på initiativ av Teknikföretagen i samverkan med Unionen.

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3 800 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Teknikföretagen i samverkan med Unionen har fått stöd från Europeiska Socialfonden att genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt för tillväxtföretag i Stockholms län.

Syftet med satsningen på mindre företag (0–49 anställda) är att skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Företagsakademin har fått i uppdrag att driva projektet. Vi har tidigare genomfört liknande projekt med stor framgång och drygt 8 000 deltagare från mindre företag har kompetensutvecklats genom verklighetsnära utbildning.

På initiativ av Teknikföretagen i samarbete med Unionen. Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN / Europeiska socialfonden