Praktisk projektledning, Att leda

Om du vill förstå de teoretiska grunderna i hur det är att leda människor i projekt så har du alla förutsättningar att få dig detta till livs. Genom såväl teoretiska som praktiska inslag i utbildningen kommer du att få testa på olika teorier inom ledarskap.
Att vara projektledare skiljer sig från att vara linjechef så till vida att du som projektledare inte har personalansvar för medarbetarna i projektet. Detta personalansvar ligger alltid hos linjecheferna. Du har heller ingen rätt att ”kräva” vilka medarbetare du vill ska vara med i ditt projekt utan du ”får de resurser som linjecheferna (resursägarna) ger dig”. Det behövs speciella kompetenser för att hantera både medarbetarna och linjecheferna.

Ur innehållet

 • Att arbeta i grupper eller team 
 • Olika ledarskapsteorier 
 • Hertzberg 
 • Mazlow 
 • McGregor 
 • Ledarskapsmatrisen 
 • Situationsanpassat ledarskap 
 • Ledarskapets MODELL 
 • Motivera 
 • Orientera 
 • Delegera 
 • Entusiasmera 
 • Leverera 
 • Lita på 
 • Projektledarens egenskaper 
 • Pygmalioneffekten 
 • Johari fönster 
 • Kommunikation 
 • Hinder i kommunikation 
 • Beslutsfattande 
 • NVC – Non Violent Communications 
 • Konfliktstilar 
 • Gruppdynamik 
 • ”Spelregler” i ett projekt 
 • Stresshantering 
 • Utfästelser

Målgrupp och förkunskaper

Denna utbildning vänder sig i första hand till dig som arbetar eller ska börja arbeta som projektledare. Det är mycket viktigt att kunna planera och följa upp ett projekt (se Praktisk Projektledning – Att planera) men det är minst lika viktigt att förstå hur olika människor agerar och reagerar när de arbetar i ett projekt.
Det krävs inga förkunskaper för att kunna ha behållning av denna kurs.

Kursmål

Efter att du gått denna utbildning har du förutsättningarna för att förstå vikten av att arbeta i team och förstå hur en grupp (projektgrupp) utvecklas under arbetets gång. Du kommer att få flera olika ledarskapsteorier beskrivna och kommer att få testa flera av dessa teorier. Genom de olika övningarna, såväl individuella övningar som gruppövningar, kommer du ha lättare att se vad som kan behöva göras i ett projekt för att det ska fungera ännu bättre.

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 10 950 kr
Ordinarie pris: 21 900 kr
3 dagar

Kommande datum

10 sep 09:00 - 17:00
11 sep 09:00 - 17:00
12 sep 09:00 - 17:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm

Fullbokad

14 okt 09:00 - 17:00
15 okt 09:00 - 17:00
16 okt 09:00 - 17:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm

Fullbokad

6 nov 09:00 - 17:00
7 nov 09:00 - 17:00
8 nov 09:00 - 17:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm

Fullbokad

16 dec 09:00 - 17:00
17 dec 09:00 - 17:00
18 dec 09:00 - 17:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm

Fullbokad