Teams – samarbete och kommunikation

I Teams finns skräddarsydda verktyg för projektsamarbete. I stället för information på olika ställen, samlas allt i projektgruppen (e-post, chatt, fildelning och samredigering, anteckningsböcker, uppgiftshantering/planering, möten, med mera).

Ur innehållet

Teams-grupper

 • Skapa, hantera och strukturera grupper, bjuda in medlemmar
 • Närvarostatus
 • Konversationsformer, textformatering och informationsdelning
 • Filhantering
 • Aviseringsinställningar
 • Kontakter och röstsamtal
 • Skapa teamgrupper med utvalda deltagare
 • Infoga appar

Teams-möten

 • Mötesformer och anpassade deltagarvyer
 • Presentationsmöjligheter
 • Mötesanteckningar
 • Omröstningar
 • Separata grupprum

Planeringsverktyg för uppgifter (Planner och To Do)

Smart och kraftfull sökning

Teams, OneNote och Planner i mobilen

Avslutning

 • Lämna, ta bort respektive arkivera team

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
 • Observera att detta är en halvdag och genomförs antingen 9-12 eller 13-16, tiden för ditt kurstillfälle framgår vid bokningen
Pris och längd
Ditt pris: 2 550 kr
Ordinarie pris: 5 100 kr
1 dag