Konflikthantering och utmanande samtal

En vanlig orsak till att man tvekar med konflikthantering och svåra samtal är brist på kunskap snarare än brist på tid. För att lyckas med konflikthantering och utmanande samtal måste du ha ett stöd, en samtalsmodell, du måste vara medveten om vad du vill och vad som krävs.

Om kursen

Träning ger färdighet och det är vad vi fokuserar på i den här utbildning, kortare genomgång av teori där fokus är att aktivt träna genom rollspel och reflektera tillsammans med andra. På så vis lär du dig grunderna och får ett stadigt fundament att ta dig an utmaningarna.
Som chef/ledare har man ansvar för att samtalet är professionellt och strukturerat och framförallt att det blir av. Konflikter påverkar alla i en arbetsgrupp och det finns en förväntan både från medarbetarna som är involverade i konflikten och övriga i arbetsgruppen att du som chef tar tag i konflikten om och när den uppstår.
Under utbildningen tränar vi på att hålla samtal utifrån två perspektiv, att du själv känner dig trygg i att hålla utmanande samtal och att du lär dig medla mellan kollegor som inte kommer överens. 

Ur innehållet

 • Bygga tillit inom en grupp
 • Psykologisk trygghet
 • Din roll som ledare 
 • När ska man ingripa? 
 • Olika typer av samtal 
 • Mål med samtalet 
 • Hur förebygga utmanande samtal
 • Att planera inför utmanande samtal
 • Modell för svåra samtal 
 • Hantera reaktioner 
 • Vikten av att följa upp
 • Konfliktstilar 
 • Modell för konflikthantering 
 • Minimedling, verktyg när det skaver mellan två individer

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en grundutbildning i att hantera konflikter och utmanande samtal. Utbildningen fungerar både för dig med eller utan arbetsgivaransvar.

Kursmål

Målet är att ge alla deltagare mod och kunskap att ta tag i de problem som uppstår. Efter denna dag ska du känna dig professionell och säker när det gäller konflikthantering och utmanande samtal. 
Du får självinsikt och förståelse för din egen roll och hur ditt ledarskap bidrar till att skapa en positiv arbetskultur. 

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 7 950 kr
Ordinarie pris: 15 900 kr
2 dagar

Kommande datum

10 okt 09:00 - 16:00
11 okt 09:00 - 16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm

Fullbokad