Effektiva administrativa processer

Alla verksamheter har ett stort antal administrativa processer – både huvudprocesser (t.ex bankens handläggning av låneansökning eller en kommuns handläggning av ett byggnadslov) och stödprocesser (t.ex fakturering och lönesystem).
Den snabbt föränderliga värld vi lever i ställer krav på effektivitet i verksamheten samtidigt som vi ska arbeta med ständiga förändringar och förbättringar. Med en klok kombination av Lean och agila metoder kan man öka sin förmåga och nå framgång. Lean för att hantera kvalitet och resursoptimering, agila metoder för att skapa en hög förmåga till snabb anpassning till både interna och externa förändringar. Vidare ska organisationens processer och arbetssätt möjliggöra ett ledarskap som gynnar medarbetarnas trivsel och utveckling.
En allt mer avgörande konkurrensfaktor är kundens upplevelse av service och bemötande. Undersökningar visar att stabila processer och flöden med få eller inga störningar och avvikelser skapar goda förutsättningar för medarbetarna att just skapa den upplevelsen i mötet med kunden. Hur många gånger har man inte som kund upplevt onödig väntan t.ex vid incheckning i hotellet eller när man ska serva bilen?

Om kursen

I den här kursen går vi bland annat igenom de principer och modeller som Lean bygger på och visar hur Lean och agila metoden kan användas för att effektivisera verksamheten, skapa en hög och jämn kvalitet och – inte minst viktigt – en arbetsplats som möjliggör både arbetsglädje och utveckling.
Du kommer inledningsvis få spela det populära och pedagogiska Lean flödes-spelet som garanterat ger flera aha-upplevelser. Du får även tips på hur ni kommer i gång med Lean och agila metoder, vilka utmaningarna är, hur den dagliga styrningen kan gå till med exempelvis Lean-tavlor och hur du kan skapa en förbättringskultur på arbetsplatsen.
Du får också arbeta med konkreta case under kursen.

Ur innehållet

 • Introduktion och bakgrund
 • Kunden i centrum
 • Processer, flöden och aktiviteter
 • Kvalitetssäkring
 • Agila metoder - vad är det och varför?
 • Reflektion och kopplingar till den egna verksamheten
 • Att arbeta med ständiga förbättringar
 • Agila metoder och ständiga förbättringar
 • Verktygslådan
 • Hantera förändringsmotstånd

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill effektivisera företagets administrativa processer och få tillgång till ett kraftfullt verktyg som förbättrar organisationens resultat och skapar mer engagerade och ansvarstagande medarbetare.

Kursmål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att
 • Skapa effektiva administrativa rutiner
 • Diskutera Lean Administration och ett processinriktat arbetssätt med ledningsgrupper och medarbetare
 • Veta vad som krävs för ett lyckat införande av Lean
 • Praktiskt skapa arbetssätt, rutiner och processer som leder till bättre resultat samt engagerade och ansvarstagande medarbetare

Övrig information

 • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 9 780 kr
Ordinarie pris: 17 730 kr
2 dagar

Kommande datum

14 okt 10:00 - 17:00
15 okt 09:00 - 16:00
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm

Fullbokad