Säkerhetsskydd – Säkerhetsprövningsintervjun

Säkerhetsprövning är enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) en sammanfattande benämning på åtgärder som ska klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som lagen ska skydda, och i övrigt är pålitlig från säkerhetssynpunkt.
En viktig del i detta är säkerhetsprövningsintervjun, som tillsammans med övrig inhämtad information, syftar till att bedöma en persons lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter. Det handlar inte bara om att kunna ställa frågor utan också om att kunna tolka och bedöma de svar som ges.

Om kursen

Den här fristående halvdagskursen omfattar hela intervjuprocessen, från förberedelser till dokumentation av samtalet. Kursen utgår från aktuella exempel och deltagarna får träna sig i att vara lyhörda för vilka svar som behöver kompletterande frågor.
Du kan gå halvdagskursen separat eller kombinera den med kursen Säkerhetsskydd - Personalsäkerhet.

Ur innehållet

  • Förberedelser inför säkerhetsprövningsintervjun
  • Genomgång av frågeområdena
  • Hur tolka och bedöma svaren?
  • Praktiska övningar
  • Dokumentation

Målgrupp

Kursen riktar sig till säkerhetsskyddschefer och andra säkerhetsfunktioner hos både verksamhetsutövare och leverantörer, HR-funktioner samt chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Du kan både vara anställd eller upphandlad konsult.

Kursmål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att:
  • Kunna förbereda, genomföra och dokumentera säkerhetsprövningsintervjuer
  • Veta hur frågorna ska ställas och hur svaren ska tolkas
  • Få praktiska verktyg för att kunna bedöma lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter

Övrig information

  • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 2 865 kr
Ordinarie pris: 4 815 kr
1 dag

Kommande datum

24 maj 10:00 - 17:00
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm

Fullbokad

11 okt 10:00 - 17:00
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm

Fullbokad

13 dec 10:00 - 17:00

Fullbokad