Säkerhetsskydd – Personalsäkerhet

Säkerhetsprövning är enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) en sammanfattande benämning på åtgärder som ska klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som lagen ska skydda, och i övrigt är pålitlig från säkerhetssynpunkt.

Om kursen

Dagen inleds med en bakgrund kring säkerhetsskyddslagstiftningen, bedömd hotbild mot Sverige och en kortare genomgång av vad fysisk och informationssäkerhet innebär.
Därefter ligger fokus på personalsäkerhet och deltagarna får bland annat en genomgång av blanketter, rutiner och frågeområdena i en säkerhetsprövningsintervju.
Teori varvas med diskussioner och vi tränas med hjälp av övningar i att uppmärksamma eventuella riskfaktorer rörande lojalitet, pålitlighet och sårbarhet hos de prövade.

Ur innehållet

Vad innebär säkerhetsskyddslagen?
  • Kort om fysisk säkerhet och informationssäkerhet
  • Koppling säkerhetsskyddsklasser, säkerhetsskyddsavtalsnivåer och säkerhetsklasser
  • Anställd eller upphandlad konsult?
Tillsyn
  • Tillsynsmyndigheter och deras roll
Säkerhetsprövningen
  • Blanketter och rutiner vid säkerhetsprövning
  • Säkerhetsprövningsintervjun i teorin
  • Övningar baserat på verkliga (men omgjorda) händelse

Målgrupp

Kursen riktar sig till säkerhetsskyddschefer och andra säkerhetsfunktioner hos både verksamhetsutövare och leverantörer, HR-funktioner samt chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Du kan både vara anställd eller upphandlad konsult.

Kursmål

Efter kursen har deltagarna dels fått en bakgrund till lagstiftningen och till begreppet Sveriges säkerhet, dels lärt sig formalian kring personalsäkerhet inklusive teorin kring säkerhetsprövningsintervjun.

Övrig information

  • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 4 865 kr
Ordinarie pris: 8 815 kr
1 dag

Kommande datum

10 okt 10:00 - 17:00
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm

Fullbokad

12 dec 10:00 - 17:00
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm

Fullbokad