Hållbarhet i kreditgivningen

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något som blir allt viktigare i kreditgivningen. Det beror på att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar. Ett företags arbete med hållbarhet kan också påverka hur företaget värderas. Vad innebär hållbarhetsriskbedömningar vid kreditgivning till företag och vad säger den nya EU-regleringen?

Ur innehållet

 • Hållbarhet/ESG och CSR-relaterade begrepp
 • Hur hållbara affärs- och organisationsmodeller påverkar bolagets resultat och utveckling och som en konsekvens aktiernas värdering
 • Koppling mellan resultat och hållbarhetsarbete
 • Kopplingen mellan bolagets hållbarhetsarbete och den totala riskbilden
 • Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet
 • Vad en integrerad affärsmodell är
 • Hur skall finansiella och icke finansiella nyckeltal tolkas och användas tillsammans relaterat till bransch och företagets status och situation
 • Affärsmodellens betydelse för bolagets riskbild
 • Vad ett hållbart kassaflöde innebär
 • Att förstå bolagets verksamhet

Målgrupp

Anställda inom företagets ekonomi-, finans- och kreditavdelningar samt kundrådgivare på banker.

Kursmål

Deltagarna ska efter genomgången kurs förstå hur ett företags hållbarhetsarbete är kopplat till bolagets intjäning och exponering för risk och som en konsekvens i förlängningen värderingen av bolaget. Deltagarna ska även få insikt i hur man bedömer om företaget har ett verkligt fungerande hållbarhetsarbete till skillnad från så kallad green washing och vad som krävs för att få ett verkligt fungerande hållbarhetsarbete på plats.

Övrig information

 • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 4 665 kr
Ordinarie pris: 8 415 kr
1 dag