Företagsvärdering och förvärv

Målet med utbildningen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering och ett företagsförvärv görs. Vi går igenom vilka faktorer som är kritiska och avgörande för värdet på ett företag och hur risk påverkar detta värde. Som deltagare på kursen får du även kunskap om överlåtelseprocessen och dess olika moment. Vi går på djupet i teorin, lär oss vad det innebär och hur det går till i praktiken.

Om kursen

Relevant information för en företagsvärdering
Vilken information är finansiellt relevant, hur genomför man en företagsvärdering, vilka faktorer är viktiga för värdet av företaget och hur påverkas värdet av risk? En korrekt värderingen av ett företag är grunden för ett väl genomfört företagsförvärv. Vi går igenom alla viktiga delar i företagsvärderingen, teoretiskt och med hjälp av praktiska exempel.
Genomföra ett företagsförvärv
En korrekt och aktuell företagsvärdering ger en bra start i företagsförvärvet. När nästa steg sedan ska tas är det viktigt att du har analyserat finansiella konsekvenser, risker och kassaflödet efter förvärvet, har en god kännedom om förvärvsprocessens och överlåtelseprocessens olika moment, samt vet vilka olika finansieringsformer som är aktuella för företagsöverlåtelsen.

Ur innehållet

  • Analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet
  • Relativvärdering
  • Förvärvs- och överlåtelseprocess
  • Due diligence
  • Finansieringsformer vid företagsöverlåtelser
  • Finansiell och icke finansiell information

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen riktar sig till controllers, ekonomichefer, VD, egenföretagare, kreditgivare, kreditchefer, revisorer, investeringsansvariga och advokater.

Kursmål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering görs, vilka faktorer som är kritiska för värdet och hur risk påverkar värdet på ett företag. Deltagarna skall även ha kunskap om överlåtelseprocessens olika moment.

Övrig information

  • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 7 950 kr
Ordinarie pris: 15 900 kr
2 dagar