Företags- och kassaflödesanalys

Detta är en fortsättningskurs för dig som tidigare gått kursen “Läsa och analysera en årsredovisning” hos Företagsuniversitetet eller har motsvarande erfarenhet. Den passar personer som vill bli bättre på att analysera och tolka årsredovisningar, och använda professionell kassaflödesanalys i samband med kredit- och företagsbedömningar. Vi går djupare i de finansiella rapporterna och sätter fingret på vad som är viktigt att läsa noggrant, vad som bör vara en varningsklocka i affären och vi blir bekväma med de centrala nyckeltalen.
Genom denna kurs får du bland annat lära dig:
 • Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten
 • Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad
 • Att beräkna och inte minst tolka ett företags kassaflöde
 • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, finansiell motståndskraft, kapitalhantering och tillväxt
 • Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar
 • Nyckeltalsjämförelser, trender, branschvärden och slutsatser
 • Kopplingen mellan möjlig kredit och kassaflöde
Lär dig läsa och analysera rapporter på djupet för att hitta den verkliga vinsten/förlusten, upptäcka friserade tillgångar och skulder, ta hänsyn till viktiga noter samt ställa rätt frågor och dra korrekta slutsatser utifrån svaren.

Ur innehållet

 • Nyckeltal – ger dig helheten snabbt
 • Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten
 • Balansräkningen – finn friserade tillgångar och skulder
 • Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad
 • Så kan du beräkna och simulera kassaflödet
 • Koncern – svårt men lättare när du förstår grunderna
 • Hur påverkas koncernens egna kapital vid ett företagsförvärv?
 • Text- och notanalys – kan helt ändra din bild
 • Nyckeltalsjämförelser, stresstest, trender, branschvärden och slutsatser
 • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapitalhantering och tillväxt
 • Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar
 • Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt
 • Analys- och frågeteknik – ställ rätt frågor och dra rätt slutsatser
 • Övningsexempel och praktikfall

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig främst till kredithandläggare, kreditchefer samt kundansvariga inom bank och finans. Eftersom detta är en fortsättningskurs krävs viss förkunskap, motsvarande kursen “Läsa och analysera en årsredovisning”. Har du inte gått kursen bör du kontrollera att du har kunskap som motsvarar innehållet i den.

Kursmål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning självständigt kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt ställa rätt frågor och tolka svaren.

Övrig information

Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 7 950 kr
Ordinarie pris: 15 900 kr
2 dagar