Bokslutsanalys i Enskild firma

Den stora skillnaden och svårigheten vad gäller räkenskaperna för enskild firma handlar om att skilja på det privata och näringsverksamheten. Frågor som kommer upp är ofta: Vilken lön kan tas ut ur firman? Vilka konsekvenser kan negativt eget kapital få? Hur beräknas den latenta skatteskulden?

Om kursen

Utbildningen Bokslutsanalys i enskild firma ger en bred och djup kunskap kring allt som bokslut i enskild firma innebär. Kursen är uppdelad i två dagar, första dagen börjar vi med en introduktion till hur näringsverksamhet i enskild verksamhet går till. Vi analyserar resultaträkningen och balansräkningen samt går igenom hur bruttolön, nettolön och uttag hanteras i verksamheten. Vi tar upp skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag, vilken lön en enskild näringsidkare kan ta ut samt analyserar praktikfall av hur stabil en firma är och hur det går för den.
Dag två gör vi en fördjupad analys med hjälp av deklarationen. Vi kompletterar analysen från dag ett och gör beräkningar av den latenta skatteskulden och den enskilde företagarens möjlighet att ombilda företaget till ett aktiebolag. Vi går igenom vilka konsekvenser negativt och positivt eget kapital kan få, hur man hanterar förmåner, inkomstfördelning, obeskattade reserver, pensioner, moms och skatter, samt tar upp fallgropar och svårigheter vid bedömningar av enskild näringsverksamhet.
En del av utbildningen kommer att fokusera på bokslut för enskild firma med inriktning på skog och lantbruk. Vi kommer att ta upp specialregler kring deklaration och beskattning samt belysa viktiga delar i analysen inför kreditgivning för enskilda firmor inom skog och lantbruk.

Ur innehållet

  • Enskilda firmas årsbokslut med resultat och balansräkning
  • Hur skiljer man på det privata och näringsverksamheten?
  • Negativt eller positivt eget kapital – vilka konsekvenser kan det få?
  • Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild näringsverksamhet
  • Hur beräknas det beskattade egna kapitalet?
  • Skatter och avgifter för enskild firma

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig främst till kredithandläggare, säljare och kundansvariga i bank. Detta är en grundkurs, däremot krävs viss förståelse för bokslut och ekonomiska verktyg.

Kursmål

Deltagarna ska efter utbildningen kunna läsa, analysera och förstå innehållet i årsbokslut samt deklaration och därmed bättre kunna bedöma den enskilde näringsidkarens överlevnadsförmåga.

Övrig information

  • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 9 780 kr
Ordinarie pris: 17 730 kr
2 dagar