Professionell Presentationsteknik

Trollbind din publik och nå ut med ditt budskap genom att använda rätt verktyg samt din genuina personlighet. Under denna endagsutbildning går vi igenom de allra viktigaste för att hjälpa dig bli en bättre presentatör.
Vi går igenom de metoder som du kan använda dig av samt genomför flera individuella presentationer med feedback. Minst ett av dessa framföranden filmas och du får återkoppling. Under kursen får du konkreta verktyg till att slipa din retorik, argumentationsteknik och förmåga att entusiasmera. Du får också grundläggande råd och tips för att på ett effektfullt sätt använda PowerPoint, blädderblock och Whiteboard.

Ur innehållet

Introduktion
 • Kommunikationen och retorikens teoretiska grunder
 • Vilka mål har jag med min presentation och vilken är målgruppen
 • Hur förbereder och strukturerar jag min presentation
 • Hur ska jag starta för att vinna förtroende från början samt upprätthålla intresset genom hela presentationen
 • Hur skapar jag en bra avslutning
Ditt personliga framträdande
 • Hur ska jag använda kroppsspråket
 • Röstens betydelse
 • Hur ska jag hantera rampfeber
 • Hur ska jag utnyttja min personlighet
Träning och återkoppling
Som deltagare genomför du fyra individuella presentationer (några av dessa filmas) där du får konkret feedback från kursledaren och övriga kursdeltagare.
Att använda hjälpmedel på rätt sätt
 • Grundläggande råd och tips kring PowerPoint-användande
 • Låt hjälpmedlen hjälpa dig och inte stjälpa dig
 • Att stärka mitt budskap med olika hjälpmedel
 • Riktlinjer för hur olika hjälpmedel ska användas

Målgrupp och förkunskaper

Alla som ställs inför situationen att presentera internt eller externt. Inga förkunskaper.

Kursmål

Målet är att du som deltagare ska få de viktigaste verktygen för att skapa fängslande muntliga presentationer, lära dig hantera nervositet samt strukturera och anpassa budskapet till aktuell målgrupp med hjälp av din personlighet, ditt kroppsspråk och din röst.

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm

Pris och längd
Ditt pris: 4 860 kr
Ordinarie pris: 9 310 kr
1 dag

Kommande datum

25 sep 09:00 - 16:00

Fullbokad

17 okt 09:00 - 16:00

Fullbokad

8 nov 09:00 - 16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm

Fullbokad