Arbetsrätt

Omorganisation och förändringar i företaget får alltid arbetsrättsliga konsekvenser i form av förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. För att det ska bli rätt från början är det viktigt att varje åtgärd är väl underbyggd. Detta kräver goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt.

Om kursen

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor. Välkommen till en praktisk utbildning som ger dig de senaste kunskaperna i arbetsrätt!

Ur innehållet

 • Den svenska modellen
 • Arbetsrättsliga lagar och definitioner
 • Rekrytering
 • Anställningsavtalet
 • LAS, Lagen om anställningsskydd
 • Övergång av verksamhet
 • Medbestämmandelagen (MBL) - ett viktigt verktyg i
 • arbetet
 • Avslutande av anställning
 • Diskrimineringslagen
 • Visselblåsarlagen
 • Lag om arbetsgivares kvittningsrätt
 • Uthyrning av arbetskraft
 • Arbetsmiljölagstiftningen
 • Nya LAS och andra nyheter

Målgrupp

HR-chefer, HR-assistenter, chefer med personalansvar och andra som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. 

Kursmål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:
 • Tillämpa regler och avtal vid anställning och uppsägning
 • Agera korrekt i arbetsrättsliga frågor
 • Känna till vad MBL, LAS och kollektivavtal kräver angående parternas rättigheter och skyldigheter
 • Vara orienterad om arbetsrättens inriktning, innehåll och betydelse

Övrig information

 • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 9 780 kr
Ordinarie pris: 17 730 kr
2 dagar