Service & Bemötande

Vill du bli vassare på kundbemötande? Denna utbildning ger dig spetskompetens inom bemötande, kommunikation och service. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som arbetar inom reception, kundservice, kundsupport eller helpdesk.
Vill du att din kommunikation ska vara tydligare? Vill du anpassa din kommunikation utifrån kunden du möter och dennes behov? Vill du skapa förtroende snabbare? Vill du skapa ett tryggt och bra samtalsklimat? Samt få verktyg att hantera de besvärliga och laddade samtalen? Då är detta utbildningen för dig!
Utbildningen varvar teorier inom psykologi, beteendevetenskap och neurologi med praktiska och konkreta övningar som stimulerar din inlärning. Kursen ger dig även viktig tid för personlig utveckling och självreflektion.

Ur innehållet

  • Vilka egenskaper och färdigheter har en god kommunikatör?
  • Vikten av ett gott första intryck – Att snabbt skapa förtroende
  • Min kommunikation
  • Aktivt lyssnande
  • Hur kan jag hantera och agera när jag hamnar i situationer med personer som jag upplever som besvärliga?
  • Kroppsspråk, röst och ordval
  • Personligt åtagande och handlingsplan för vad jag ska

Målgrupp och förkunskaper

Alla som önskar praktisk träning i service och kundbemötande.

Kursmål

Efter utbildningen skall du ha en konkret handlingsplan för hur du kan utveckla ditt kundbemötande. Du har fått en djupare förståelse för ditt egna och andras beteende, samt en viss förståelse för vad beteendet kan bottna i. Med den förvärvade kunskapen kan du anpassa din kommunikation utifrån olika situationer och personer som kan uppstå.

Övrig information

  • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
  • Frukost, lunch och fika ingår
Pris och längd
Ditt pris: 4 450 kr
Ordinarie pris: 8 900 kr
1 dag

Kommande datum

23 sep 09:00 - 16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm

Fullbokad