Ekonomi för icke-ekonomer

Genom att öka din kompetens inom ekonomi och ekonomiska samband kan du ta ett större ansvar, och framför allt utvecklas i din egen roll och i ditt arbete.
Alla i ett företag eller organisation berörs av och påverkar företagets ekonomi. Det är därför betydelsefullt att ha en övergripande kunskap om ekonomi.
Utbildningen ger dig som arbetar i privat sektor en övergripande och praktisk förståelse för de ekonomiska sambanden i ett företag, vilket underlättar att bedöma ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ. Det handlar ofta om olika ekonomirutiner och ekonomiska begrepp som du kanske har hört om men utan att egentligen helt begripa helheten och de ekonomiska sambanden.

Ur innehållet

Affärer och ekonomi 
 • Vad är ekonomi 
 • Vad innebär det att göra affärer 
 • Olika företagsformer 
 • Marknadsföring och försäljning 
Ekonomiska grundbegrepp 
 • Resultat- och balansrapport 
 • Intäkter och kostnader 
 • Fasta och rörliga kostnader 
 • Olika typer av tillgångar och skulder 
 • Periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut 
 • Budgetering 
Hur påverkas lönsamheten 
 • Vilka är företagets intäkter och kostnader och hur kan de påverkas 
 • Olika Nyckeltal 
Förstå ekonomiska transaktioner 
 • Momshantering 
 • Företagets skatter 
 • Betalningar

Målgrupp och förkunskaper

Gruppchefer, assistenter, koordinator, administratörer, tekniker, specialister och andra som har en administrativ roll och vill få kunskap inom grundläggande företagsekonomi. 
Inga förkunskaper krävs

Kursmål

 • Förstå ekonomiska termer och samband för att kunna delta i ekonomiska resonemang 
 • Kunna läsa och tolka ekonomiska rapporter 
 • Förstå vad som påverkar lönsamheten i företaget 
 • Känna till sambandet mellan olika ekonomirutiner

Övrig information

Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
Pris och längd
Ditt pris: 8 770 kr
Ordinarie pris: 16 720 kr
2 dagar

Kommande datum

17 jun 09:00 - 16:00
18 jun 09:00 - 16:00
Plats: Lexicon Ingång A / Stockholm

Fullbokad

9 okt 09:00 - 16:00
10 okt 09:00 - 16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm

Fullbokad