Affärsekonomi

Dagligen förväntas man i en affärsverksamhet fatta beslut om processer, människor, projekt, produkt- och konceptutveckling, kapitalinvesteringar, kundavtal, kundservice, reklamationer och mycket mer. Besluten tenderar att i större utsträckning fattas längre ut i verksamheten och är i mindre grad enbart ett ansvar för bolagsledningen. Kunskap om hur dessa beslut påverkar bolagets ekonomiska situation och förmåga att skapa värde blir viktigt för alla i verksamheten.

Förståelsen ur ett affärsekonomiskt perspektiv handlar om vad som krävs för en verksamhet att skapa värden och vad som skapar effektivitet/lönsamhet. Det innebär att förstå finansiella samband/flöden, kunskap i de finansiella rapporternas uppbyggnad och förståelse för siffrorna i dem samt inte minst få förståelse för hur strategier, beslut och aktiviteter påverkar dessa siffror. Vi kan likna detta med den ”Spelplan” vi med vårt affärserbjudande befinner oss på och där förväntas vi skapa resultat. Förutom ökad förståelse kommer utbildningen att öka din förmåga att affärsmässigt kommunicera med alla i vår omgivning.

Ur innehållet

 • Lönsamma affärer
 • Affärsverksamhetens ”överlevnadsvillkor”
 • Finansiella nyckeltal
 • God kostnadskultur
 • ”Power of 3%” - förståelsen om affärens känslighet
 • Fem strategier för bättre lönsamhet
 • Intäkts-/kostnadsanalys
 • Kapitalbindningen och dess betydelse för lönsamheten
 • Det hållbara kassaflödet
 • Kassaflödet ”ljuger” aldrig
 • Affärssimulering

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till alla som vill förstå en verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Nivåer hanteras vid de praktiska momenten i utbildningen. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

 • Ökad kunskap och förståelse för ekonomiska samband och flöden
 • Skapa en större trygghet i det ekonomiska språket
 • Lägga grunden för ett stärkt affärsmannaskap
 • Stärka den kommunikativa förmågan
 • Stärka förmågan att delta i ekonomiska samtal/diskussioner

Övrig information

 • Denna kurs genomförs av Kompetenslaget MälardalenWorld Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
 • Denna kurs är uppdelat i 2+1 dgr. Mellan tillfälle 1 och 2 genomförs en hemuppgift som tilldelas av föreläsaren under första tillfället
Pris och längd
Ditt pris: 9 750 kr
Ordinarie pris: 19 500 kr
3 dagar

Kommande datum

14 okt 09:30 - 16:30
15 okt 09:00 - 16:00
12 nov 09:30 - 16:30

Fullbokad