Anmälan till Företagsakademin för tillväxt

Just nu deltar 3200 personer i projektet. Lämna gärna en intresseanmälan så påbörjar vi en tillväxtanalys av ditt företag.

Kontaktperson

Företagsuppgifter

Skicka anmälan

Statsstöd är offentliga bidrag som ges till organisationer – oavsett om det är föreningar eller aktiebolag – som säljer varor och tjänster, så kallade marknadsaktiva organisationer. För att delta i detta projekt får organisationen inte ha mottagit mer än 1,6 msek i statsstöd under de senaste tre åren.
Genom att registrera dina personuppgifter intygar du att du tagit del av hur Företagsakademin FA AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna i samband med redovisning till Europeiska Socialfonden. Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

Dina personuppgifter behandlas hos Företagsakademin FA AB i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Företagsakademin FA ABs åtaganden gentemot dig som kund samt mot ESF-rådet för att kunna driva projektet.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter här