Erbjudande

Du får en utbildning per anställd

Du betalar endast en administrationsavgift för att delta i projektet och får då en utbildning per anställd finansierad av Europeiska Socialfonden.

Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för en lyckad kompetensutvecklingsinsats och därför bjuds alla nya företag in till att delta i en behovsanalys som består av tre steg: Enkät, Internt möte och Förberedande Workshop. På den Förberedande workshopen diskuteras tillväxt och vad det innebär att vara ett tillväxtföretag i Stockholm. Hit kommer en representant från varje företag som blivit antaget till projektet. När workshopen är genomförd kan ditt företag börja boka kurser.

Om projektet

Sedan starten av projekt har drygt 1700 arbetstagare från 100 tillväxtföretag i Stockholm utbildats och resultatet så här långt är mycket lyckat!

Av deltagarna är mycket nöjda med sitt deltagande i Företagsakademin

Av deltagarna anser att deras förväntningar på utbildningen har överträffats

Av deltagarna anser att de utvecklats i sin roll