Behovsanalys

En utmaning för många mindre företag är att analysera vilka utbildningsbehov som finns inom organisationen. Det tar helt enkelt för mycket tid och resurser att göra själv. Vi hjälper därför gärna till att kartlägga era behov och rekommenderar utifrån det utbildningar som passar.

Så här går det till:

Kartläggning

Vi går igenom hur kompetensnivåerna ser ut på företaget. Genom enkäter samlar vi in datan inför nästa steg.

Resultatrapport

Genom analys av resultatet från steg 1 tar vi fram en rapport som belyser de behov som finns inom organisationen. Rapporten blir grunden inför att ta fram en handlingsplan.

Handlingsplan

Tillsammans så arbetar vi fram en handlingsplan för att lösa de behov som lokaliserats. Här ställer vi behoven mot resurser och tid för att hitta en lösning som passar er.

Hitta till oss

Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Prenumerera på nyhetsbrev